Skaneeri QR-kood ja tee annetus!

Koostöös MTÜ Hingerahu ja Solve et Coagula OÜ´ga on hetkel  meie prioriteediks luua Pärnusse vaimse tervise keskus “Villa Amanita”, kus  pakkuda erinevaid teraapiaid, koolitusi, seminare ja teenuseid vaimse tervise valdkonnas.

 

Fookus:

  • Tervis ja heaolu, kuid selle all eelkõige keskenduda vaimsele tervisele.
  • Tööhõive ja majanduskasv ning jätkusuutlik tootmine ja tarbimine, mille all toetame sotsiaalsesse riskirühmadesse sattunud inimeste  tööhõivet.
  • Tagada sotsiaalsetesse riskirühmadesse sattunud inimestele (puuetega, puuduva töövõimega, krooniliste haigustega inimesed, psüühiliste erivajadustega jt.) parem elukvaliteet ja ühiskonda kaasatus.
  • Haridus ja teadlikkuse tõstmine säästva arengu printsiipidest, rohetehnoloogiatest ja ringmajandusest.