Villa Amanita (Adamsoni 1. Pärnu) on vaimse tervise teenuste keskus, mille uksed avanesid aastal 2023 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toel. Lisaks elukohti võimaldavatele teenustele (kogukonnas elamine ja toetatud elamine), pakume toimetulekut tõstvaid tegevusi ja endiselt tööturuga seotud teenuseid nagu töötamise toetamise teenus ja teised tööturuteenused. See on otsene näide, kuidas muudatusi psühho-sotsiaalses valdkonnas on võimalik ellu viia ka läbi ettevõtluse!

Meie nägemus kõigist toetavatest teenustest tugineb võimaluste loomisele ning koostööle. Selle all mõtleme, et meile teenusele on oodatud inimesed, kellel on tahet ja motivatsiooni tõsta enda elukvaliteeti, sest ainult nii saame üheskoos paremaid tulemusi. Omalt poolt oleme selleks loonud nii töökeskuse kui elukohtade üksuse, meil on välja õppinud personal, kes aitab eluga paremini toime tulla ning läbi mõtestatud tegevuste sihte seada.

Väärtustame mõtestatud tegevusena väga ka töötamist. Kes ei leia omale avatud tööturul töökohta, siis on loovaid ja arengut pakkuvaid tegevusi võimalik meie ringmajanduse töökojas ellu viia.

Villa esimesel ehk sokli korrusel on igapäeva elu toetamise teenuse raames võimalik juhendajate abiga teha erinevaid terapeutilisi tegevusi. Teretulnud on ka erinevad klubilised tegevused, mis aitavad kaasa meie inimeste elukvaliteedi tõusule.

Teenuste kohta täpsemalt uuri Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/erihoolekanne/erihoolekandeteenused

Teenuste ja võimaluste kohta meie sotsiaalses ettevõttes küsi:

amanitaeesti@gmail.com +372 56647656

Villa Amanita:

villaamanita@gmail.com + 372 53006735

Teenused: IET (30 kohta); TT (15kohta),KE (7kohta), TE (8kohta)

Lisaks on tulemas erinevad koolitused, supervisioon, seminarid ja teraapia ringid.