Villa Amanita on uus vaimse tervise teenuste keskus, mille uksed avanevad aastal 2023. Lisaks elukohti võimaldavatele teenustele (kogukonnas elamine ja toetatud elamine), pakume toimetulekut tõstvaid tegevusi ja endiselt tööturuga seotud teenuseid nagu töötamise toetamise teenus, aga ka kaitstud töötamise teenused meie töökeskuses. Maja esimesel ehk sokli korrusel on igapäeva elu toetamise teenuse raames võimalik juhendajate abiga teha erinevaid terapeutilisi tegevusi. Teretulnud on ka erinevad klubilised tegevused, mis aitavad kaasa meie inimeste elukvaliteedi tõusule.

Teenuste ja võimaluste kohta küsi:

Irina Kobin ikobin@yahoo.com +372 556 70605

Teenused: IET (30 kohta); TT (15kohta),KE (7kohta), TE (8kohta)

Lisaks on tulemas erinevad koolitused, supervisioon, seminarid ja teraapia ringid.