AMANITA LUGU

Ringmajandusprintsiipidel sotsiaalse ettevõtlusega tegelev töökeskus AMANITA,  on Solve et Coagula OÜ poolt asutatud aastal 2013. Meie tegevussuund on: sotsiaalne ettevõtlus, mille all mõistame ettevõtlust, mis tahab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta. Seda teeme oma toodete-teenuste müügi abil. Ehk siis – sotsiaalne ettevõte tegutseb mingi konkreetse ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu. Sotsiaalsete ettevõtete ühiskondlik eesmärk tähendab nende otsest panustamist inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja elukeskkonna soovitava seisundi püsimisse. Meie väärindame ringmajanduse põhimõtetel puitu ning samas saame pakkuda tööd puuduva ja vähenenud töövõimega inimestele.

  • Peamisteks toodeteks on hetkel puidust meened ja suveniirid, erinev käsitöö ja loovtöö.  Näiteks: lõikelauad, kuumaalused, pudelikorvid, lillekastid, pingid, postkastid, kokkupandavad autod ja mootorrattad ning erinevad ajuraginat pakkuvad mängud jmt.
  • Pakume ka CNC freesimise ja laserlõikuse võimalusi. Saame graveerida toodetele peale logosid ja tekste, mis muudavad tooted personaalseks ja isikupäraseks.
  • Tegeleme ka koolituste pakkumisega ja oleme avatud koostööle
  • Arendame ka teisi sotsiaalseid teenuseid (tugiisikuteenused, erihoolekande teenused jne.) 

Valmistame, renoveerime ja meisterdame ümber oma tooted valdavalt suurtootjate jääki minevast ja ebastandardsest materjalist (vineer, spoon, liimpuit, koormaalused jmt) ning meie töölised on valdavalt vähenenud või puuduva töövõimega inimesed, kes töötavad tegevusjuhendajate juhendamisel. Hetkel oleme peamiselt Pärnus tegutsev sotsiaalne ettevõte, mis pakub kaitstud töötamise teenuseid vähenenud töövõimega inimestele (Eesti Töötukassa; Sotsiaalkindlustusamet).

Meie rehabiliteeriv tegevus kasvatab erivajadustega inimeste iseseisvust ning vähendab ja aitab vältida õpitud abituse kujunemist ning inimeste institutsionaalse sõltuvuse väljakujunemist. Terapeutilise suunaga käsitöö annab inimesele väljundi ja eduelamuse samas aitab tagasisidena hinnata inimese püsivust, meelelaadi, teotahet, motiveeritust ja võimeid. Proovime leida ideaalis inimesele just tema võimete kohast tegevust.

Lisaks tegutseme ka vabaühendusena (MTÜ) AMANITA ning lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetika koodeksist. 

Oleme Pärnusse loomas vaimse tervise keskust “Villa Amanita”, kus pakume erinevaid teraapiaid, koolitusi, seminare ja teenuseid vaimse tervise valdkonnas. 

Võtke meiega ühendust