MTÜ AMANITA 

Lisaks otsesele sotsiaalsele ettevõtlusele tegutseme ka vabaühendusena (MTÜ) AMANITA (reg. 80408873) ning lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetika koodeksist.

Kontakt: amanitaeesti@gmail.com

Kui soovid meie tegevust toetada siis: LHV Pank EE147700771002822418

Saadud annetusi kasutame põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Pidevalt muutuv maailm, keskkondlikud ja ühiskondlikud väljakutsed panevad meid tegustema ja ellujäämiseks kohanema. MTÜ Amanita tegevuste läbi aitame tõsta inimeste teadlikkust  (koolitame, korraldame üritusi ja seminare ning pakume konsultatsioone jm.) Ühingu eesmärgid lähtuvad valdavalt kestliku arengu printsiipidest, mis on sõnastanud ka ÜRO 2015. aruandes (Sustainable Development Goals).Jätkusuutliku arengut käsitleme oma
tegevuses fokuseeritult. Meile on oluline keskkonnateadlik, sotsiaalselt kaasav ja jätkusuutlik majandusmudel (ringmajandus, sotsiaalne ettevõtlus).

Fookus:

• Tervis ja heaolu, kuid selle all eelkõige keskenduda vaimsele tervisele.
• Tööhõive ja majanduskasv ning jätkusuutlik tootmine ja tarbimine, mille all toetame sotsiaalsesse riskirühmadesse sattunud inimeste (puuetega, puuduva töövõimega, krooniliste haigustega inimesed, psüühiliste erivajadustega jt.) tööhõivet.
• Tagada sotsiaalsetesse riskirühmadesse sattunud inimestele (puuetega, puuduva töövõimega, krooniliste haigustega inimesed, psüühiliste erivajadustega jt.) parem elukvaliteet ja ühiskonda kaasatus.
• Haridus ja teadlikkuse tõstmine säästva arengu printsiipidest, rohetehnoloogiatest ja ringmajandusest

Koostöös MTÜ Hingerahu ja Solve et Coagula OÜ´ga on hetkel  meie prioriteediks luua Pärnusse vaimse tervise keskus “Villa Amanita”, kus  pakkuda erinevaid teraapiaid, koolitusi, seminare ja teenuseid vaimse tervise valdkonnas.

Mai 2024 Salzburgis, Austrias toimus 9ndat korda European Conference on Religion, Spirituality and Health, mida korraldas Paracelsus Medical University koos Research Insitute for Spirituality and Health. Tänu KÜSK´i reisitoetusele, osales konverentsil ka juhatuse liige, Indrek Linnuste. Tekkinud koostöötutvuste ja teadmiste najalt planeerib MTÜ Amanita lähitulevikus ka Eestis seminare, mis keskenduvad vaimsele tervisele. Viimasele Eesti inimarengu aruandele (2023) tuginedes, on vaimse tervise probleemid jätkuvalt levinud ja kasvutrendis. Meie leiame, et tervise kontseptsiooni on vajalik käsitleda terviklikult (holistlikult) ning selles ei tohi ignoreerida ka inimese isiklikke uskumusi, spirituaalsust ning religiooni. Antud aspekte tervises käsitles ka konverents, kus fookuses olid tõenduspõhised sekkumised ning uurimistööd, kuidas neid valdkondi liita. 
Oktoober 2022 korraldasime koostöös Depressiooniga Toimetuleku Võrgustikuga Pärnu Vaimse Tervise Konverents “VAIMNE TERVIS JA MÕTESTATUS”

Mai 2022 külastasime oma meeskonnaga Norras asuvaid vaimse tervise keskuseid nagu Modum Bad  https://www.modum-bad.no/ ning Viken Senter https://www.vikensenter.no/. Skandinaavia suund, kus tegeletakse  inimestega terviklikult ehk võetakse arvesse nii keskkondlike kui spirituaalseid väärtusi lisakas traditsioonilistele sekkumistele, oli meile väga inspireeriv. Hetkel on plaan jätkata koostööd nii ühise konverentsi korraldamisega kui vaimse tervise koolituste pakkumisega. Meie lähetust aitas finantseerida Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Majandusaasta aruanded ja dokumendid:

2017

2018

2019

2020

2021

Põhikiri

Registrikaart