MTÜ AMANITA 

Lisaks otsesele sotsiaalsele ettevõtlusele tegutseme ja vabaühendusena (MTÜ) AMANITA ning lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetika koodeksist.

Majandusaasta aruanded:

2017

2018

2019

2020

Põhikiri

Kui soovid meie tegevust toetada siis: LHV Pank EE147700771002822418

Saadud annetusi kasutame põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Meie missiooniks on kaitsta ühiskonnas vaimse tervise huvisid. Olla esindajaks ning toetada eeskätt psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate inimeste õiguseid, huvisid ja vajadusi. Koostöös MTÜ Hingerahu ja Solve et Coagula OÜ´ga on hetkel  prioriteediks luua Pärnusse vaimse tervise keskus “Villa Amanita”, kus pakkuda erinevaid teraapiaid, koolitusi, seminare ja teenuseid vaimse tervise valdkonnas.

Juhatuse liikmed on Indrek Linnuste ja Ene Veersalu

Kontakt: amanitaeesti@gmail.com

MAI 2022 külastasime oma meeskonnaga Norras asuvaid vaimse tervise keskuseid nagu Modum Bad  https://www.modum-bad.no/ ning Viken Senter https://www.vikensenter.no/. Skandinaavia suund, kus tegeletakse  inimestega terviklikult ehk võetakse arvesse nii keskkondlike kui spirituaalseid väärtusi lisakas traditsioonilistele sekkumistele, oli meile väga inspireeriv. Hetkel on plaan jätkata koostööd nii ühise konverentsi korraldamisega kui vaimse tervise koolituste pakkumisega. Meie lähetust aitas finantseerida Kodanikuühiskonna Sihtkapital.