Privaatsuspoliitika

 

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe amanitaeesti.ee isikuandmete vastutav töötleja on SOLVE ET COAGULA OÜ registrikood 12471354 asukohaga Haapsalu mnt 39, Pärnu, Eesti, telefon +372 56647656 ja e-post info(at)amanitaeesti.ee.

 

Isikuandmete kaitse

SOLVE ET COAGULA OÜ töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ettenähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

 

Privaatsustingimused

Käesolevad tingimused on lehekülje www.amanitaeesti.ee privaatsustingimused. Privaatsustingimused annavad lehekülje kasutajale infot nende isikuandmete töötlemise kohta SOLVE ET COAGULA OÜ poolt.

SOLVE ET COAGULA OÜ jätab endale õiguse igal ajal käesolevaid tingimusi muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda. Käesolevaid Privaatsustingimusi muudeti viimati 17.02.2020.

 

1. Milliseid isikuandmeid meie poolt töödeldakse:

 1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 2. kauba kohaletoimetamise aadress;
 3. pangakonto number;
 4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 5. klienditoe andmed.

 

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on tellimuste töötlemine ja kauba kohaletoimetamine.
 2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse SOLVE ET COAGULA OÜ ettevõttesisese aruandluse tarbeks.
 3. Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks.
 4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

3. Õiguslik alus:

 1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 2. Kliendi isikuandmeid säilitab SOLVE ET COAGULA OÜ  kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni.
 3. Andmeid, mida SOLVE ET COAGULA OÜ  on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab SOLVE ET COAGULA OÜ  õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 1. SOLVE ET COAGULA OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed järgmistele volitatud töötlejatele: Paypal. Kaardimakseid töödeldakse Stripe Inc`i  turvalises keskkonnas.
 2. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendi probleemide lahendamiseks.
 3. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

 1. Isikuandmeid hoitakse TimeWeb Company Limited serverites, mis asuvad Sankt-Peterburis, Venemaa Föderatsioonis. Serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali, SSL protokolli abil.
 2. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on venemaa valitsus hinnanud piisavaks.
 3. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi, osutada klienditoe teenust ning teostada ettevõttesisest aruandlust.
 4. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 5. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel kirjutades meilile costumerservice(at)amanitaeesti.ee.

 

7. Nõusoleku tagasivõtmine

 1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge kirjutades meilile costumerservice(at)amanitaeesti.ee..

 

8. Säilitamine

 1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

9. Kustutamine

 1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

10. Ülekandmine

 1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

11. Vaidluste lahendamine

 1. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on SOLVE ET COAGULA OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimustega palume võtta ühendust aadressil constumerservice(at)amanitaeesti.ee
 2. Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

 

Kaardimakse kasutamisel:

Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Stripe Inc`i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Stripe tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.